Narcos Narcos

Der er lige nu ledige pladser samt 3 akutpladser på Opholdsstedet Broen med mulighed for efterværn og støtte- kontaktordning.
Kontakt: info@broenaalborg.dk for mere information.

Velkommen til Broen – Opholdssted efter servicelovens paragraf 66 og paragraf 76

Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet, og som derfor har behov for en frisk start og en socialpædagogisk indsats i nogle trygge og faste rammer.

Målet med et ophold på Broen er altid, at den unge kan vende tilbage til sin familie eller flytte i egen bolig med eller uden voksenstøtte.

Fundamentet i vores arbejde er en målrettet pædagogik, der bygger på tillid og relationer mellem ung og voksen, præget af omsorg, forståelse og tryghed.

Dette arbejde skal sikre, at den unge føler sig hjemme hos os og hurtigt får mod på at komme videre med livet, herunder tage en uddannelse eller komme i arbejde. Vi stiller klare krav og har ambitioner på de unges vegne, og sikrer en indholdsrig, meningsfyldt og udviklende hverdag.

Det pædagogiske arbejde udføres af vores stærke stab af engagerede medarbejdere, der har forskellige personlige og faglige baggrunde. Desuden har de enkelte medarbejdere opbygget en specialviden om unge og de problematikker, der er en konsekvens af de kaotiske oplevelser og omsorgssvigt, de unge har været igennem.

Vi har fokus på mange forskellige indsatsområder, herunder også en nul tolerance overfor misbrug af alle former for rusmidler. Det sker ved, at vi sætter misbrugsbehandling i gang med det samme. Samtidig skåner vi de unge. Det sker ved at skærme dem for fællesskabet i deres tidligere omgangskreds.

Vores arbejde foregår i tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere, den unges familie og øvrige netværk. Naturligvis afstemt den enkeltes situation, baggrund, ønsker og behov.

Vi står altid parate til at fremvise vores hyggelige og indbydende rammer og faciliteter samt fortælle om vores arbejde, ligesom du kan møde både personale og nogle af vores beboere.

Velkommen til Broen. Den unges faste ramme om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed…